Zdravstvena njega

Program nastave za studente Medicinskog fakulteta ZDRAVSTVENA NJEGA - VII Semestar

šk. 2020/21. god.                                     SRIJEDA : 17:15 – 18:15 h

1.Oplodnja. Gametogeneza. Oplodnja. Razvoj oplođene jajne ćelije.

Fetalni rast . Dinamika rasta po nedeljama gestacije, praćenje razvoja i poremećaja..Dijagnostika

Plodovi ovoji , Placenta, pupčanik, plodova voda.    

                                                                                 11.11. 2020. Prof. dr N. Lučić

2.Trudnoća. Anatomske i fiziološke promjene u organizmu žene tokom trudnoće. Dijagnostika rane trudnoće i metode praćenja razvoja trudnoće.Procjena gestacijske dobi Higijena i dijetetika u trudnoći.

Antenatalna, perinatalna i postnatalna zaštita žene.

Savjetovalište za trudnice i psihoprofilaktička priprema trudnice za porođaj.

                                                                                 18.11.2020. Doc.dr D.Draganović

3.Prenatalna dijagnostika . Neinvazivne metode ( biohemijske metode , ultrazvučna dijagnostika ,magnetna rezonanca u u fetalnomaternalnoj medicini).

Invazivne metode prenatalne dijagnostike

                                                                                 25.11. 2020.Prof.dr B. Čančarević - Đajić

4.Patološka trudnoća ( Mučnina i povraćanje u trudnoći) ,

Krvarenje u ranoj trudnoći – Spontani pobačaj , Ektopična trudnoća , Gestacijske trofoblasne bolesti)

Krvarenje u kasnoj trudnoći ( Placenta previja , Abrupcija placente , Invazivna malplacentacija )

                                                                            02.12. 2020. Prof . dr V. Ećim – Zlojutro

5.Normalan porođaj ( Faktori porođaja ,mehanizam porođaja i porođajna doba )

Nadzor majke i ploda u porodu. Bol u porođaju . Analgezija i anestezija u porođaju

                                                                             09.12.2020. Doc.dr D.Draganović

6.Patološki porođaj ( Nepravilnosti porođajnog puta , nepravilnosti kontrakcija , Nepravilnosti porođaja djeteta , Nepravilnosti djetetova stava. Stav zatkom

                                                                                  09.12. 2020. Doc.dr. D. Draganović

7.Bolesti izazvane trudnoćom. Hipertenzivna bolest u trudnoći. Preeklampsija i eklampsija.

Hematološka i kardiovaskularna oboljenja u trudnoći . Koagulopatije u akušerstvu.                                                

                                                                              16 . 12. 2020. Prof.dr V. Ećim- Zlojutro

8.Oboljenja bubrega i mokraćnog sistema u trudnoći.

Bolesti endokrinog sistema majke i trudnoća. Dijabetes melitus i trudnoća. Oboljenja štitne žlijezde i trudnoća.

                                                                                    16 . 12. 2020. Prof. dr. V. Ećim-Zlojutro

9.Rh i ABO izoimunizacija. Rh sensibilizacija, dijagnostika, rizici, terapija, značaj prevencije . Infektivna oboljenja i primjena vakcina u trudnoći

Višeplodna trudnoća           

                                                                                   23.12. 2020 . Prof. dr B. Čančarević - Đajić

10.Kožna, hirurška i neuropsihijatrijska oboljenja u trudnoći.                                                

                                                                                    30.12. 2020. Prof. dr N. Lučić

11.Prevremeni i postterminski porođaj. Etiologija, značaj, prevencija i terapija.

Zastoj rasta i ubrzani rast ploda, smrt ploda u trudnoći i porođaju. Definicija, etiologija, dijagnostika i parametri za procjenu.

                                                                                30.12 .2020. Prof.dr N. Lučić

12.Nepravilnosti III.porođajnog doba ( krvarenje , hipovolemijski šok i koagulopatije ) Tromboembolija u akušerstvu.                 

                                                                                      13.01. 2021. Prof. dr N. Lučić

13.Akušerske operacije ( Epiziotomija ,Vakuum ekstrakcija , Forceps,, Carski rez )

       Analgezija i anestezija pri akušerskim intervencijama

                                                                                      20.01.2021. Doc.dr D. Draganović

14.Normalan puerperijum i laktacija . Patološki puerperijum ( Subinvolucija uterusa, Postpartalno krvavljenje, Infekcija, Tromboflebitis površnih i dubokih vena male karlice).

Puerperalni mastitis.Puerperapni psihiočki poremećaji .       

                                                                                 27.01.2021. Prof.dr B.Čančarević -Đajić

15.Forenzički problemi u akušerstvu ( silovanje, prikrivena , umišljena i lašna trudnoća)    

       Akušerstvo u vanrednim i ratnim uslovima i sudskomedicinski problemi u akušerstvu.

                                                                                 27 .01. 2021 . Prof.dr B. Čančarević - Đajić

Kolokvijum 03.02. 2021.

Napomena : Sva predavanja koja su u terminu neradnih dana potrebno je nadoknaditi ( dogovor nastavnika- predavača i predstavnika studenata ).

Predavanja će se održati u sali Fonda zdravstvenog osiguranja

                                                                                                           Šef katedre

                                                                                                      Prof. dr. Nenad Lučić

Log in