Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Patologija - zdravstvena njega

Oglasna tabla - Patologija - zdravstvena njega (5)

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU - novi program - septembarski ispitni rok

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 08.09.2017. godine.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO NOVOM PROGRAMU. MEDICINA, STOMATOLOGIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA

 

Studenti na svim dijelovima ispita MORAJU imati studentski indeks.

PRVI DOPUSNKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE (NOVI PROGRAM):

PRAKTIČNI ISPIT: 15.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

PREDISPITNE VJEŽBE: od 11.09.2017. do 14.09.2017. od 8.30 – 13.00h.

ISPITNI ROK: 18.09.2017. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 20.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 15.09.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 15.09.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

PRVI DOPUSNKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE:

ISPITNI ROK: 18.09.2017. u 15.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 20.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 15.09.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 15.09.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

PRVI DOPUSNKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ OPŠTE I ORALNE PATOLOGIJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE (NOVI PROGRAM):

ISPITNI ROK: 18.09.2017. u 15.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 20.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 15.09.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 15.09.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

Šef Katedre za patološku anatomiju

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

Pročitaj više...

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU - novi program - jesenji ispitni rok

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 08.09.2017. godine.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO NOVOM PROGRAMU. MEDICINA, STOMATOLOGIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA

 

Studenti na svim dijelovima ispita MORAJU imati studentski indeks.

DRUGI DOPUSNKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE (NOVI PROGRAM):

PRAKTIČNI ISPIT: 28.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

PREDISPITNE VJEŽBE: od 21.09.2017. do 27.09.2017. od 8.30 – 13.00h.

ISPITNI ROK: 27.09.2017. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 29.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 25.09.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 25.09.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

DRUGI DOPUSNKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE:

ISPITNI ROK: 27.09.2017. u 15.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 29.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 25.09.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 25.09.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

DRUGI DOPUSNKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ OPŠTE I ORALNE PATOLOGIJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE (NOVI PROGRAM):

ISPITNI ROK: 27.09.2017. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 29.09.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 25.09.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 25.09.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

Šef Katedre za patološku anatomiju

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

Pročitaj više...

PATOLOGIJA – JUNSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE PO NOVOM PLANU I PROGRAMU

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 07.06.2017. godine.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO NOVOM PROGRAMU. ZDRAVSTVENA NJEGA, STOMATOLOGIJA I MEDICINA

 

Studenti na svim dijelovima ispita MORAJU imati studentski indeks.

REDOVNI LJETNI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE (NOVI PROGRAM):

PRAKTIČNI ISPIT: 27.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

PREDISPITNE VJEŽBE: od 19.06.2017. do 23.06.2017. od 8.30 – 13.00h.

ISPITNI ROK: 27.06.2017. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 29.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 21.06.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 21.06.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

REDOVNI LJETNI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE:

ISPITNI ROK: 27.06.2017. u 15.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 29.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 21.06.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 21.06.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

REDOVNI LJETNI ISPITNI ROK: IZ OPŠTE I ORALNE PATOLOGIJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE (NOVI PROGRAM):

ISPITNI ROK: 27.06.2017. u 15.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 29.06.2017. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 21.06.2017. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 21.06.2017.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

Šef Katedre za patološku anatomiju

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in