Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Ginekologija

Oglasna tabla - Ginekologija (44)

Program nastave za studente Medicinskog fakulteta ZDRAVSTVENA NJEGA - VII Semestar

šk. 2020/21. god.                                     SRIJEDA : 17:15 – 18:15 h

1.Oplodnja. Gametogeneza. Oplodnja. Razvoj oplođene jajne ćelije.

Fetalni rast . Dinamika rasta po nedeljama gestacije, praćenje razvoja i poremećaja..Dijagnostika

Plodovi ovoji , Placenta, pupčanik, plodova voda.    

                                                                                 11.11. 2020. Prof. dr N. Lučić

2.Trudnoća. Anatomske i fiziološke promjene u organizmu žene tokom trudnoće. Dijagnostika rane trudnoće i metode praćenja razvoja trudnoće.Procjena gestacijske dobi Higijena i dijetetika u trudnoći.

Antenatalna, perinatalna i postnatalna zaštita žene.

Savjetovalište za trudnice i psihoprofilaktička priprema trudnice za porođaj.

                                                                                 18.11.2020. Doc.dr D.Draganović

3.Prenatalna dijagnostika . Neinvazivne metode ( biohemijske metode , ultrazvučna dijagnostika ,magnetna rezonanca u u fetalnomaternalnoj medicini).

Invazivne metode prenatalne dijagnostike

                                                                                 25.11. 2020.Prof.dr B. Čančarević - Đajić

4.Patološka trudnoća ( Mučnina i povraćanje u trudnoći) ,

Krvarenje u ranoj trudnoći – Spontani pobačaj , Ektopična trudnoća , Gestacijske trofoblasne bolesti)

Krvarenje u kasnoj trudnoći ( Placenta previja , Abrupcija placente , Invazivna malplacentacija )

                                                                            02.12. 2020. Prof . dr V. Ećim – Zlojutro

5.Normalan porođaj ( Faktori porođaja ,mehanizam porođaja i porođajna doba )

Nadzor majke i ploda u porodu. Bol u porođaju . Analgezija i anestezija u porođaju

                                                                             09.12.2020. Doc.dr D.Draganović

6.Patološki porođaj ( Nepravilnosti porođajnog puta , nepravilnosti kontrakcija , Nepravilnosti porođaja djeteta , Nepravilnosti djetetova stava. Stav zatkom

                                                                                  09.12. 2020. Doc.dr. D. Draganović

7.Bolesti izazvane trudnoćom. Hipertenzivna bolest u trudnoći. Preeklampsija i eklampsija.

Hematološka i kardiovaskularna oboljenja u trudnoći . Koagulopatije u akušerstvu.                                                

                                                                              16 . 12. 2020. Prof.dr V. Ećim- Zlojutro

8.Oboljenja bubrega i mokraćnog sistema u trudnoći.

Bolesti endokrinog sistema majke i trudnoća. Dijabetes melitus i trudnoća. Oboljenja štitne žlijezde i trudnoća.

                                                                                    16 . 12. 2020. Prof. dr. V. Ećim-Zlojutro

9.Rh i ABO izoimunizacija. Rh sensibilizacija, dijagnostika, rizici, terapija, značaj prevencije . Infektivna oboljenja i primjena vakcina u trudnoći

Višeplodna trudnoća           

                                                                                   23.12. 2020 . Prof. dr B. Čančarević - Đajić

10.Kožna, hirurška i neuropsihijatrijska oboljenja u trudnoći.                                                

                                                                                    30.12. 2020. Prof. dr N. Lučić

11.Prevremeni i postterminski porođaj. Etiologija, značaj, prevencija i terapija.

Zastoj rasta i ubrzani rast ploda, smrt ploda u trudnoći i porođaju. Definicija, etiologija, dijagnostika i parametri za procjenu.

                                                                                30.12 .2020. Prof.dr N. Lučić

12.Nepravilnosti III.porođajnog doba ( krvarenje , hipovolemijski šok i koagulopatije ) Tromboembolija u akušerstvu.                 

                                                                                      13.01. 2021. Prof. dr N. Lučić

13.Akušerske operacije ( Epiziotomija ,Vakuum ekstrakcija , Forceps,, Carski rez )

       Analgezija i anestezija pri akušerskim intervencijama

                                                                                      20.01.2021. Doc.dr D. Draganović

14.Normalan puerperijum i laktacija . Patološki puerperijum ( Subinvolucija uterusa, Postpartalno krvavljenje, Infekcija, Tromboflebitis površnih i dubokih vena male karlice).

Puerperalni mastitis.Puerperapni psihiočki poremećaji .       

                                                                                 27.01.2021. Prof.dr B.Čančarević -Đajić

15.Forenzički problemi u akušerstvu ( silovanje, prikrivena , umišljena i lašna trudnoća)    

       Akušerstvo u vanrednim i ratnim uslovima i sudskomedicinski problemi u akušerstvu.

                                                                                 27 .01. 2021 . Prof.dr B. Čančarević - Đajić

Kolokvijum 03.02. 2021.

Napomena : Sva predavanja koja su u terminu neradnih dana potrebno je nadoknaditi ( dogovor nastavnika- predavača i predstavnika studenata ).

Predavanja će se održati u sali Fonda zdravstvenog osiguranja

                                                                                                           Šef katedre

                                                                                                      Prof. dr. Nenad Lučić

Pročitaj više...

Obavještenje za studente Zdravstvene njege i Babištva

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA  ZA  GINEKOLOGIJU  I  AKUŠERSTVO

OBAVJEŠTENJE :

 Obavještavaju se studenti Zdravstvene njege i Babištva da će se apsolventski ispitni rok

iz ginekologije i akušerstva održati  iza 20. novembra i 20. decembra 2020. godine prema

rasporedu koji će biti  blagovremeno dostavljen.

                                                                                                                       ŠEF KATEDRE

                                                                                                                   Prof. Dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

Ispit iz ginekologije i akušerstva za studente zdravstvene njege

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Studenti Zdravstvene njege koji polažu ispit iz ginekologije i akušerstva u II oktobarskom roku:

1.Đukić Dejan

2.Jakovljević Momirka

3.Mirić Vedrana

4.Ljuboja Anđelka

5.Savanović Milijana

6.Ristić Joka

7.Milić Katarina

8.Aleksić Ivana

9.Kljajić Milana

10.Dodev Katarina

Usmeni ispiti iz ginekologije i akušerstva za studente Zdravstvene njege biće održan 29. i 30. oktobra.2020. godine.

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita obaviće se srijedu, 28. oktobra 2020. u 12,00 h

                                                                                   Šef katedre

                                                                           vProf. dr Nenad Lučić

 

Pročitaj više...

Studenti zdravstvene njege za polaganje usmenog ispita iz ginekologije i akušerstva

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Studenti zdravstvene njege za polaganje usmenog ispita

iz ginekologije i akušerstva:

1.Jakovljević Momirka

2.Ljuboja Anđelka

3.Mirić Vedrana

4.Vidović Dragana

5.Vukajlović Žaklina

6.Zoranović Suzana

7.Rađenović Kristina

8.Slijepčević Igopr

9.Milinčić Valentina

10.Kljajić Milana

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za usmeni ispit obaviće se u utorak 13.10.2020. godine u 12h.

Usmeni ispit biće održan u srijedu 14.10.2020.

                                                                                         Šef katedre:

                                                                                   Prof. dr Nenad Lučić

Pročitaj više...

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO - Usmeni ispit za studente babištva i zdravstvene njege

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Usmeni ispit za studente babištva i zdravstvene njege u drugom septembarskom roku obaviće se u petak 25. septembra 2020. godine

Zdravstvena njega – prijavljeni studenti:

  1. Vasiljević Miodrag
  2. Kljajić Milana
  3. Đukić Dejan
  4. Zoranović Suzana
  • Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita obaviće se u četvrtak , 24. septembra 2020. u 12,00

                                                                                  Šef katedre

                                                                       Prof. dr Nenad Lučić

 

 

Pročitaj više...

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO - Usmeni ispiti za studente Zdravstvene njege

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Usmeni ispiti za studente Zdravstvene njege biće održan 10.09.2020. godine

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita obaviće se srijedu, 09. septembra 2020. u 12,00 h

 

                                                                                   Šef katedre

                                                                           Prof. dr Nenad Lučić

 

 

Pročitaj više...

Ispit iz ginekologije i akušerstva za studente Zdravstvene njege

MEDICINSKI   FAKULTET   BANJALUKA

KATEDRA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Ispit iz ginekologije i akušerstva za studente Zdravstvene njege

Izvlačenje kartice sa imenom profesora za polaganje usmenog ispita i za studente Medicine i studente Zdravstvene njege obaviće se u utorak 25. avgusta 2020. u 10h.

Usmeni ispit iz ginekologije i akušerstva za student Zdravstvene njege održaće se u srijedu 26. avgusta 2020. godine sa početkom u 09 h

                                                                                       Šef katedre

                                                                             Prof. dr Nenad Lučić

 

Pročitaj više...

Raspored ispitnih rokova za studente MEDICINE, MEDICINE -IZBORNI PREDMET (Akutna i urgentna stanja u ginekologiji), ZDRAVSTVENE NJEGE I BABIŠTVA

AVGUSTOVSKI ROK ( 17.08.-29.08.2020)

25.08.2020 PRAKTIČNI (Medicina ) u 9.00h  GAK , bez praktičnog u 12.00h  GAK

SEPTEMBARSKI ROK( 01.09 - 26.09.2020)

PRVI ROK  09.09.2020 PRAKTIČNI ( Medicina ) u 9.00h, bez praktičnog u 12.00h GAK

DRUGI ROK  24.09.2020 PRAKTIČNI ( Medicina ) U 9.00h ,bez praktičnog u 12.ooh GAK

OKTOBARSKI ROK ( 01.10.- 30.10.2020)

PRVI ROK 13.10 .2020 PRAKTIČNI ( Medicina) u 9.00h , bez praktičnog u 12.00 h GAK

DRUGI ROK 28.10.2020 PRAKTIČNI ( Medicina ) u 9.00h , bez praktičnog u 12.00h  GAK

                                Šef katedre ginekologije i akušerstva

                                                Prof.dr Nenad Lučić

 

Pročitaj više...

ROKOVI ZA POLAGANJE ISPITA IZ GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA U 2020. GODINI

APRILSKI ROK  ( 08.06 2020.- 19.06.2020.)

    Medicina

 -  08.06.2020.  Praktični u 9.00h   GAK

    Medicina - akutna urgentna stanja /Izborna

 -  08.06. 2020. u 12.00h   GAK

     Zdravstvena njega 

 -  08.06.2020 u 12.ooh  GAk

   JUNSKO-JULSKI ROK   (29.06. 2020. - 25.07.2020.)

    Medicina 

 I  rok   29.06.2020. Praktični  u 9.00h GAK

 II rok   14.07.2020  Praktični u 9.00h  GAK

    Medicina -akutna urgentna stanja/ Izborna  

 I rok   29.06.2020. u 12.00h  GAK

II rok   14.07.2020.  u 12.00h  GAK

     Zdravstvena njega ,  Babištvo i Izborni predmet - Babištvo

 I rok   29.06.2020.  u 12.00h  GAK

II rok   14.07.2020.  u 12.00h  GAK

 AVGUSTOVSKI  ROK  ( 17.08.2020 - 29.08. 2020)

    Medicina

 -  24.08.2020.  Praktični u 9.00h   GAK

    Medicina - akutna urgentna stanja /Izborna

 -  24.08. 2020.   u 12.00h   GAK

     Zdravstvena njega , Babištvo i Izborni predmet - Babištvo

 -  24.08.2020     u 12.ooh  GAK

   SEPTEMBARSKi  ROK (01.09. 20202. - 26.09.2020.)

    Medicina 

I rok   02.09.2020.   Praktični u 9.00h   GAK

II rok  23.09.2020.   Praktični u 9.00h  GAK 

     Medicina -akutna urgentna stanja / Izborna

I  rok  02.09.2020.     u 12.00h  GAK

II rok  23.09.2020      u 12.00h  GAK 

     Zdravstvena njega , Babištvo i Izborni predmet - Babištvo

I rok   02.09.2020     u 12.00h  GAK

II rok  23.09.2020     u 12.00h  GAK

     OKTOBARSKI ROK   ( 01.10.2020. - 30.10. 2020.)

    Medicina 

I  rok   05.10.2020.   Praktični  u 9.00h   GAK 

II rok   26.10.2020   Praktički  u 9.00h  GAK

    Medicina - akutna urgentna stanja 

I  rok   01.10.2020.    u 9.00h  GAK

II rok   26.10.2020     u 9.00h  GAK

     Zdravstvena njega , Babištvo i Izborni predmet -Babištvo

 I rok   01.10.2020.    u 12.00h  GAK

II rok   26.10.2020.    u 12.00h  GAK

Pročitaj više...

ISPITNI ROKOVI U 2O20. GODINI - GINEKOLOGIJA

APRILSKI ROK  ( 08.06 2020.- 19.06.2020.)

    Medicina

 -  08.06.2020.  Praktični u 9.00h   GAK

    Medicina - akutna urgentna stanja /Izborna

 -  08.06. 2020. u 12.00h   GAK

     Zdravstvena njega 

 -  08.06.2020 u 12.ooh  GAK

   JUNSKO-JULSKI ROK   (29.06. 2020. - 25.07.2020.)

    Medicina 

 I  rok   29.06.2020. Praktični  u 9.00h GAK

 II rok   09.07.2020  Praktični u 9.00h  GAK

    Medicina -akutna urgentna stanja/ Izborna  

 I rok   29.06.2020. u 12.00h  GAK

II rok   09.07.2020.  u 12.00h  GAK

     Zdravstvena njega 

 I rok   29.06.2020.  u 12.00h  GAK

II rok   09.07.2020.  u 12.00h  GAK

   AVGUSTOVSKI  ROK  ( 17.08.2020 - 29.08. 2020)

    Medicina

 -  24.08.2020.  Praktični u 9.00h   GAK

    Medicina - akutna urgentna stanja /Izborna

 -  24.08. 2020.   u 12.00h   GAK

     Zdravstvena njega 

 -  24.08.2020     u 12.ooh  GAK

   SEPTEMBARSKI  ROK (01.09. 20202. - 26.09.2020.)

    Medicina 

I rok   02.09.2020.   Praktični u 9.00h   GAK

II rok  23.09.2020.   Praktični u 9.00h  GAK 

     Medicina -akutna urgentna stanja / Izborna

I  rok  02.09.2020.     u 12.00h  GAK

II rok  23.09.2020      u 12.00h  GAK 

     Zdravstvena njega 

I rok   02.09.2020     u 12.00h  GAK

II rok  23.09.2020     u 12.00h  GAK

OKTOBARSKI ROK   ( 01.10.2020. - 30.10. 2020.)

    Medicina 

I  rok   05.10.2020.   Praktični  u 9.00h   GAK 

II rok   26.10.2020   Praktički  u 9.00h  GAK

     I  rok   01.10.2020.    u 9.00h  GAK

     II rok   26.10.2020     u 9.00h  GAK

     Zdravstvena njega 

    I rok   01.10.2020.    u 12.00h  GAK

     II rok   26.10.2020.    u 12.00h  GA

                                                                                     ŠEF KATEDRE

                                                                                  Prof. dr Nenad Lučić

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in