Zdravstvena njega

Oglasna tabla - Klinička farmakologija - zdravstvena njega

Oglasna tabla - Klinička farmakologija - zdravstvena njega (101)

Apsolventski rokovi 2020/2021

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i biće raspoređeni randomizovano dva dana pred usmeni ispit. Spisak će biti na sajtu fakulteta. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo) koji su položili testove I praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima. 

 

Rokovi

Medicina

26.11.2020

24.12.2020

22.3.2021

24.5.2021

Farmacija

23.11.2020

23.12.2020

23.3.2021

24.5.2021

Zdrastvena njega

27.11.2020

24.12.2020

22.3.2021

24.5.2021

 

 

Pročitaj više...

Oktobar II - upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Oktobar II - upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

 

U prilogu 1 nalazi se randomizovan raspored studenata za usmeni ispit:

Prof. Stoisavljević Šatara - grupa 1 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h);

Prof. Nežić - grupa 2 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h).

 

U prilogu 2 nalazi se randomizovan raspored studenata za upis ocjena:

Prof. Stoisavljević Šatara - grupa 1 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h);

Prof. Nežić - grupa 2 (srijeda, 21.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h).

Pročitaj više...

Oktobar II - ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Oktobar II - ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

OKTOBARSKI ISPITNI ROK II (na ispit mogu izaći studenti koji su slušali predmet završno sa 2018/2019. godinom i studenti koji izlaze na jednosemestralni predmet koji su odslušali završno sa zimskim semestrom 2019/2020. godine i ranijih godina).

- Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 21.10.2020. godine u amfiteatru MF u 8h.

- Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 23.10.2020. godine u amfiteatru MF u 8h.

-Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

-Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita (i za kliničku farmakologiju i za farmakologiju i za NPL) se OBAVEZNO obavlja do 19.10.2020. godine u 11h na linku:

https://forms.gle/AGZBumo7nhsgxh4V7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku), te se na osnovu gore navedenih potvrda studenata koji izlaze samo na usmeni dio ispita prave rasporedi za usmeni dio ispita.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit.

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 12H, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Pročitaj više...

Oktobar I - Upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Oktobar I - upis ocjene i usmeni ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

U prilogu 1 nalazi se randomizovan raspored studenata za upis ocjena:

 

Prof. Stoisavljević Šatara - grupa 2 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h);

Prof. Nežić - grupa 3 (petak, 09.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h);

Doc. Stojaković - grupa 1 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:00 h).

 

U prilogu 2 nalazi se randomizovan raspored studenata za usmeni ispit:

Prof. Škrbić - grupa 6 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 14 h);

Prof. Stoisavljević Šatara - grupe 1 i 3 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:30 h)

Prof. Nežić - grupe 4 i 5 (petak, 09.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 h)

Doc. Stojaković - grupe 2 i 7 (srijeda, 07.10.2020. godine, sa početkom u 9:30 h (grupa 2) i 10:30 h (grupa 7)).

Pročitaj više...

Oktobar I - ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

OKTOBARSKI ISPITNI ROK I (na ispit mogu izaći studenti koji su slušali predmet završno sa 2018/2019. godinom i studenti koji izlaze na jednosemestralni predmet koji su odslušali završno sa zimskim semestrom 2019/2020. godine i ranijih godina)

-Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 07.10.2020 u amfiteatru MF u 8h.

-Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 09.10.2020 u amfiteatru MF u 8h.

-Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

-Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita (i za kliničku farmakologiju i za farmakologiju i za NPL) se OBAVEZNO obavlja do 02.10.2020. godine u 11h na linku:

https://forms.gle/Sbtv5HuGYba6RzCf9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku), te se na osnovu gore navedenih potvrda studenata koji izlaze samo na usmeni dio ispita prave rasporedi za usmeni dio ispita.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit.

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 12H, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Pročitaj više...

Septembar II - ispit - farmakologija, klinička farmakologija i NPL

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK II (na ispit mogu izaći studenti koji su slušali predmet završno sa 2018/2019. godinom i studenti koji izlaze na jednosemestralni predmet koji su odslušali završno sa zimskim semestrom 2019/2020. godine i ranijih godina)

-Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 16.8.2020 u amfiteatru MF u 8h.

-Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 18.8.2020 u amfiteatru MF u 9h.

-Prijava ispita je elektronska, u studentskoj službi, osim za studente koji studiraju po starom planu i programu.

-Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita (i za kliničku farmakologiju i za farmakologiju i za NPL) se OBAVEZNO obavlja do 14.9.2020. godine u 11h na linku:

https://forms.gle/W3orWLWCisforPdYA

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku), te se na osnovu gore navedenih potvrda studenata koji izlaze samo na usmeni dio ispita prave rasporedi za usmeni dio ispita.

Studenti su u obavezi da na dan ispita (pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit.

VAŽNO

U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM, STUDENTI ĆE BITI NASUMIČNO RASPOREĐENI KOD ISPITIVAČA, TE SE NEĆE ORGANIZOVATI “IZVLAČENJE“ ISPITIVAČA. NAKON OBJAVLJIVANJA REZULTATA PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA, BIĆE OBJAVLJEN I LINK NA KOJI TREBA DA SE PRIJAVE STUDENTI KOJI ŽELE DA IZAĐU NA USMENI DIO ISPITA IZ FARMAKOLOGIJE (MEDICINA, FARMACIJA I STOMATOLOGIJA) U DATOM TEKUĆEM ISPITNOM ROKU. LINK ĆE BITI DOSTUPAN ZA PRIJAVE DO 12H, NAKON ČEGA ĆE BITI NAPRAVLJEN RASPORED POLAGANJA ISPITA KOD ISPITIVAČA.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in