Uvod u nauku (medicina, stomatologija, zdravstvena njega)

Julski ispitni rok za studente predmeta Metodologija NiR , Uvod u nauku i NiR u zdravstvenoj njezi

Poštovani,

obaviještavamo vas da će se julski ispitni rok iz predmeta Metodologija NiR, Uvod u nauku i NiR u zdravstvenoj njezi održati dana 22.jula 2020. godne u 10 sati i 30 minuta u kancelariji Prodekana Medicinskog fakulteta. 

Poštovanje

 

Prof. dr Zoran Vujković

Prodekan za naučnoistraživački rad

Log in