Uvod u nauku (medicina, stomatologija, zdravstvena njega)

Prvi septembarski rok 2019 2020 predmeti Uvod u nauku, Metodologija NiR, NiR u zdravstvenoj njezi

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE I SESTRINSTVA  ZA PRVI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

 

 PRVI SEPTEMBARSKI ispitni rok za predmete Metodologija NIR , Uvod u nauku , Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi će biti održan dana 03.septembra 2020. godine sa početkom u 10 sati u Kancelariji prodekana.

 

ODGOVORNI NASTAVNIK: 

Prof. dr sc. med. Zoran Vujković

 

 

 

 

 

Log in