Logo
Odštampajte ovu stranicu

Termin ispita drugi septembarski rok

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE I SESTRINSTVA ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

 

DRUGI SEPTEMBARSKI ispitni rok za predmete Metodologija NIR , Uvod u nauku , Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi će biti održan dana 18.septembra 2020. godine sa početkom u 11 sati u Kancelariji prodekana.

 

 

Banjaluka, dana 15.septembar 2020. godine.

 

ODGOVORNI NASTAVNIK:

 

Prof. dr sc. med. Zoran Vujković

 

 

 

 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.