Praktični dio ispita iz higijene- apsolventski rok

Praktični dio ispita i izvlačenje ispitivača će se održati 23.03.2022. godine u seminarskoj sali Medicinskog fakulteta u 12:30