Katedra za histologiju i embriologiju

16.04.2021. godine

 

 

 

Obavještenje

 

Predispitne vježbe za studente medicine i dentalne medicine koji su prethodno položili kolokvijum I i kolokvijum II ili integralni kolokvijum će se održati u petak 23.04.2021. godine u mikroskopirnici (1. sprat Medicinskog fakulteta) sa početkom u 09:00 h.

Praktični ispit će se održati u petak 23.04.2021. godine sa početkom u 12:30h.

Studenti koji imaju uslov za izlazak na ispit (položene kolokvijume i potpis) treba da prijave ispit putem e-studenta najkasnije 3 dana prije praktičnog ispita.

 

                                                                                                                                                                                  Katedra