Studenti predviđeni za usmeni dio ispita u četvrtak, 9.30 se predbacuju za PETAK, 02.07. U 09.30h, a studenti koji su termin imali u četvrtak u 10.30 se prebacuju za PETAK, 02.07. U 10.30h.