Analitika lijekova

Plan predavanja i vježbi Analitika lijekova

ПЛАН ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Ч

Наставник

I

П1

-          Увод у хроматографију, врсте хроматографије, основе хроматографских метода

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

II

П2

Афинитетна и гел хроматографија, хроматографска анализа једињења која јонизују

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

III

П3

Развој хроматографских метода

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

IV

П4

Врсте сепарационих метода

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

V

П5

Фармакопејска испитивања

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

VI

П6

Неоргански препарати 1. дио

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

VII

П7

Неоргански препарати 2. дио

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

VIII

П8

Органски препарати: лактами, стептомицин, тетрациклини и хлорамфеникол

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

IX

П9

Алкалоиди и сулфонамиди

3

Доц. др Ирена Касагић-Вујановић

X

П10

Аналитика АЦЕ инхибитора и хиралних једињења

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

XI

П11

Аналитика биолошких једињења, Препарати за дијализу

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

XII

П12

Сертификат анализе, Припрема узорка

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

XIII

П13

Вода у фармацији и испитивање квалитета воде

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

XIV

П14

Поступак регистрације лијека

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

XV

П15

Регулатива у фармацији

3

Доц. др Ирена

Касагић-Вујановић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В1

ТВ

-          Уводно предавање, теоријске основе квалитативне и квантитативне анализе

II

В2

ТВ

Методе идентификације лијекова поступком 4. врсте титрације

III

В3

ТВ

Основе савладавања очитавања UV/VIS и IR спектара и израда калибрационе криве – како тумачити резултате, који резултати су прихватљиви

IV

В4

ТВ

Спекрофотометријска анализа – идентификација и одређивање ацетилсалицилне киселине из таблета

V

В5

ТВ

Спекрофотометријска анализа – идентификација и одређивање ибупрофена из таблета

VI

В6

ТВ

Одређивање садржаја стрептомицина за парентералну употребу

VII

В7

ТВ

Идентификација непознатог лијека на основу снимања UV/VIS спектара радних стандарда

VIII

В8

ТВ

Спекрофотометријска анализа – идентификација и одређивање ацетилсалицилне киселине из таблета

IX

В9

ТВ

Спекрофотометријска анализа – идентификација и одређивање ибупрофена из таблета

X

В10

ТВ

Одређивање садржаја стрептомицина за парентералну употребу

XI

В11

ТВ

Идентификација непознатог лијека на основу снимања UV/VIS спектара радних стандарда

XII

В12

ТВ

Танкослојна хроматографија – идентификација калцијум-пантотената и његових нечистоћа из пантенол ориблета

XIII

В13

ТВ

HPLC метода сепарације, идентификације и одређивања садржаја

XIV

В14

ТВ

HPLC метода – утицај промјене фактора на посматране одговоре хроматографског система

XV

В15

ТВ

Савладавање основних софтверских програма у фармацеутским анализама: ChemDraw, MarvinSketch, DesingExpert.

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

Log in