Anatomija, histologija i embriologija – ZNj

Anatomija, histologija i embriologija – ZNj

Naziv predmeta

ANATOMIJA

HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

4 P + 3 V (105)

6

 
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Student se upoznaje sa makroskopskom i mikroskopskom građom tijela čovjeka.

Ishodi učenja (stečena znanja): 
Sticanje osnovnih znanja iz sistematske, topografske i primijenjene kliničke anatomije kao i iz mikroskopske građe tkiva i organa čovjeka koja će biti od koristi u praktičnoj nastavi iz anatomije, a i kao osnova svih kliničkih disciplina.
Kompetencije: 
1, 3, 4, 6 (pogledati prilog Kompetencije).
Sadržaj predmeta:
Uvod u anatomiju i histologiju sa embriologijom. Svjetlosni mikroskop, elektronski mikroskop. Citolodija, epitelno i vezivno tkivo. Opšta osteologija, kostano tkivo i tipovi okoštavanja. Opšta artrologija. Opšta miologija: mimični, mastikatorni i respiratorni mišići; najveći mišići udova, mišićno tkivo. Opšta angiologija: arterije, vene i kapilari. Veliki i mali krvotok. Srce. Srčana kesa. Aorta i njene grane. Magistralni sudovi: glave, gornjih i donjih udova. Sistem gornje i donje šuplje vene. Osnovi limfotoka. Krv i odbrambeni sistem. Organi za disanje: Gornji respiratorni putevi. Grudna duplja: Sredogruđe, Dušnik i glavne dušnice, Pluća, Plućna maramica Jednjak. Timus. Trbušna duplja: Želudac, duodenum, jejunum, ileum, cekum, apendiks, kolon i rektum, histološka građa. Jetra i žučni putevi. Pankreas. Slezina. Veliki krvni sudovi trbuha. Retroperitonealni prostor: Bubrezi i mokraćni putevi. Bubrežna loža. Građa bubrega (makroskopska i mikroskopska). Mokraćna bešika. Nadbubrežna žlijezda. Mala karlica: Muški polni organi Ženski polni organi. Centralni nervni sistem: Podjela nervnog sistema. Kičmena moždina, rombasti mozak, srednji mozak i međumozak. Hipofiza i epifiza. Veliki mozak Provodni putevi. Moždanice i međumoždanični prostori, likvor cerebrospinalni (stvaranje i evakuacija). Osnovni krvni sudovi mozga. Periferni nervni sistem: Moždani živci, Spinalni živci. Autonomni nervni sistem: Simpatički i parasimpatički. Veliki autonomni spletovi (srčani, plućni, celijačni i karlični). Histološka građa. Anatomija čula vida, sluha i ravnoteže. Endokrini sistem. Receptorni sistem. Anatomija kože Definicija, podjela, najvažniji nazivi i građa.
Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.
Literatura:
Krivokuća, Z., Bućma, T., Spasojević, G. i Gajanin, V. (2008). Anatomija čovjeka za studente Studija zdravstvene njege. Refina EU, PDF, CIBID.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

   

Seminarski rad

16

   

Posebna naznaka za predmet:

Potrebno poznavanje latinskog jezika.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor

Log in