Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. Zakona o studentskom organizovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana 5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ Umjetničko vijeće fakulteta/ Akademije, Odluke rektora Univerziteta u Banjoj Luci o raspisivanju studentskih izbora (broj: 01/1.3160-2/19 od 02.12.2019. godine i Odluke rektora o imenovanju Centralne izborne komisije (broj: 01/1.3160-1/19) od 02.12.2019. godine), Centralna izborna komisija na sjednici koja je održana 03.12.2019. godine raspisuje Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci. Obrasci za prijavu u prilogu:

 

Log in