Održana edukacija i radionica u okviru projekta „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“

Udruženje za podršku porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju UG „Zajedno“ u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci, održali su 03.12.2019. godine edukaciju i radionicu studentima medicine u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

 MG 3060

Edukacija je održana u okviru projekta „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“. Stigma prema mentalnim bolestima i mentalno oboljelima je ukorijenjena i široko rasprostranjena u društvu. Opterećuje psihički oboljelu osobu, njenu porodicu i koči opšti napredak u društvu.

 MG 2983

"Lica oboljela od mentalne bolesti susreću se sa velikom stigmom u društvu protiv koje treba da se bori cijela zajednica, kako bi imala normalan život i pokazala svoj potencijal", rekao je dekan Medicinskog fakulteta UNIBL prof. dr Ranko Škrbić. Cilj edukacije je smanjenje stigme kod studenata medicine prema mentalnim bolestima i mentalno oboljelim i senzibilisati ih za učešće u programima smanjenja stigme i diskriminacije. Stoga je neophodno nadograditi znanje studenata medicine o mentalnoj bolesti i posljedicama prisutne stigme na mentalno zdravlje i život lica sa mentalnim poremećajima. "Svako od nas ima pravo na depresivne faze i momente kada smo anksiozni, ali kod nekoga je to jače izraženo i lako može otići u nekontrolisanu fazu, te tada govorimo o psihičkim poremećajima koji mogu dovesti do težih oblika bolesti", rekao je dekan Škrbić prije početka radionice.

 MG 3059

Uspostavljanjem direktnog kontakta studenata sa licima sa smetnjama u mentalnom zdravlju u fazi remisije, važno je radi prepoznavanja njihovih kapaciteta, preispitivanja vlastitih stavova i bolje interakcije budućih ljekara sa mentalno oboljelima u obavljanju profesionalne dužnosti, kao i svakodnevnim aktivnostima.

 MG 3117

Projekat podržava Vlada Švicarske, a realizuje se u saradnji sa medicinskim fakultetima: Banja Luka, Tuzla, Foča i udruženjima studenata medicine istih fakulteta, kao i korisničkim udruženjima „Most“ Vitez i „Feniks“ Tuzla.

Log in