Konkurs za upis studenata u akademskoj 2020/2021. godini

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci počinje 22. juna 2020. godine, a završava se 26. juna 2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01. jula 2020. godine i 02. jula 2020. godine, sa početkom u 9.00 časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14.00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 06. jula 2020. godine do 14.00 časova. Upis primljenih kandidata počinje 08. jula 2020. godine, a završava se 17. jula 2020. godine.

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. 

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 31. avgusta 2020. godine, a završava 04. septembra  2020. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 07. septembra 2020. godine i 08. septembra 2020. godine sa početkom u 9.00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 09. septembra 2020. godine do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra 2020. godine i traje do 18. septembra 2020. godine.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 22. juna 2020. godine do 03. novembra 2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 06. novembra 2020. godine na internetskim stranicama fakulteta.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

medicinski 28 of 66

Log in