Održano pristupno predavanje prof. dr Dragana Đurića

Prof. dr Dragan M. Đurić, eminentni profesor sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Instituta za medicinsku fiziologiju „Prof. Dr Rihard Burijan“, održao je pristupno predavanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

 MG 9564 min min

 MG 9562 min

Prof. dr Đurić održao je inauguraciono predavanje na temu „Sulfur containing amino acids homocysteine and methionine: what should be a possible risk for cardiovascular health“ nakon čega je promovisan u zvanje Visiting Proffesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

 MG 9535 min

U prilogu možete preuzeti biografiju, spisak publikacija i spisak domaćih i međunarodnih agažmana prof. Đurića.

 

Log in