Švicarska podrška obrazovanju medicinskih sestara u BiH –donacija opreme Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci

 

Švicarska podrška obrazovanju medicinskih sestara u BiH –donacija opreme Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci

 

 Banja Luka, 18.02.2019.

Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci uručena je dodatna medicinska oprema za kabinet kliničkih vještina u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes). Zajedno sa osnovnom opremom doniranom u prethodnom periodu, ova oprema će se koristiti za usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata zdravstvene njege. 

Kabinet kliničkih vještina sa visokosofisticiranim modelima – simulatorima  omogućava studentima da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima.

U drugoj fazi projekta nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina u osam javnih, visokoobrazovnih ustanova sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva u BiH, ukupne vrijednosti 139 510 KM.

Formiranje i opremanje kabineta kliničkih vještina je dio tekućeg procesa reforme i inovacije nastavnih planova i programa I i II ciklusa studija zdravstvene njege i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Sredstvima od 8 miliona KM, Vlada Švicarske finansira drugu fazu Projekta jačanja sestrinstva u BiH (2017–2021). Projekat provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te Odjeljenjem za zdravstvo i ostale usluge i Odjeljenjem za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta. Pored rada na unapređenju visokoškolskog obrazovanja medicinskih sestara, projekat se bavi i poboljšanjem i standardizacijom usluga zdravstvene njege u zajednici, te regulacijom sestrinske profesije.

IMG 1c67e530b49ee250e88d623db7be1300 V

large IMAG0617 1

large IMAG0586

large IMAG0612

large IMAG0604

large IMAG0602

Prilog o donaciji možete pogledati na linku: https://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=82155

Log in