Održana jednodnevna edukacija na Medicinskom fakultetu

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održan je jednodnevni kurs na temu „Etički i metodološki aspekti rada sa eksperimentalnim životinjama“.

edukacija 1

Edukaciju su organizovali Fondacija za biomedicinska istraživanja Biomedica i CRA akademija u saradnji sa Medicinskim fakultetom UNIBL.

edukacija 2

Predavači su bili stručnjaci iz područja rada sa eksperimentalnim životinjama, prof. dr Zoran Todorović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr

Saša Trailović sa Fakulteta Veterinarske Medicine Univerziteta u Beogradu.

edukacije 3

Jenodnevnom kursu su prisustvovali profesori i doktoranti zainteresovani za načine i modele rada sa laboratorijskim životinjama, kao i pitanjima zakonskih i etičkih

aspekta rada u ovoj oblasti.

Log in