Najava upisa nove generacije studenata

Obavještavaju se svi zainteresovani kandiati za upis na prvu godinu studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, da će konkurs za upis studenta za sva tri ciklusa studija biti objavljen 12. juna 2019. godine u dnevnim novinama i na internet stranici Univerziteta (www.unibl.org).

UPIS

Kako je propisano Akademskim kalendarom, prijem dokumenata je od 17. do 28. juna 2019. godine, dok će se prijemni ispiti polagati 01. jula ove godine.
 
Kanadidati koji uspješno polože prijemni ispiti i steknu pravo upisa na prvu godinu studija, upisati se mogu od 08. do 12. jula 2019. godine.
 
Drugi upisni rok organizovaće organizacione jedinice koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prema Akademskom kalendaru planirano je da se drugi upisni rok realizuju u periodu od 21. avgusta do 20. septembra 2019. godine.
 
Konkurs za upis biće objavljen 21. avgusta, dok će se prijem dokumenata obaviti od 26. avgusta do 06. septembra 2019. godine. Prijemni ispiti su planirani 09. septembra 2019. godine, a upis primljenih studenata je od 16. do 19. septembra.
 
Kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.
 
Postupak upisa studenata visokoškolska ustanova sprovodiće u skladu sa svojim aktima koji su uređeni uslovi, sprovođenje ispita za upis i rangiranje kandidata na studijske programe.
 
U narednom periodu biće poznato i koliko se studenata u akademskoj 2019/20. godini upisuje na prvu godinu studija na svim ciklusima studija.
Dental 115
 
Osnovne informacije o Univerzitetu u Banjoj Luci
 
Trenutno na Univerzitetu studira oko 17.000 studenata iz svih krajeva Republike Srpske, ali i iz inostranstva. Do sada je diplome osnovnih studija steklo 43.044 studenata, 835 studenata master studija, 1.437 magistara i 697 doktora nauka.
 
Danas se nastava izvodi na 17 fakulteta/akademiji, na 64 studijska programa prvog ciklusa studija, 71 programu drugog ciklusu, te na 12 studijskih programa trećeg ciklus studija. Među studijskim programima drugog i trećeg ciklusa postoje i kombinovani multidisciplinarni studijski programi koje zajednički izvodi više fakulteta našeg Univerziteta, kao i studijski programi koje naš Univerzitet organizuje u saradnji sa drugim univerzitetima. 
 
Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u dva kampusa, smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas, u neposrednoj blizini centra grada. U kampusima se nalaze studentski domovi sa restoranima, sportskim terenima, studentskim klubovima i Univerzitetskim računarskim centrom.
 
Univerzitet u Banjoj Luci raspolaže sa svim neophodnim prostornim kapacitetima počevši od učionica i amfiteatara, preko čitaonica i biblioteka, do laboratorija i računarskih sala. Ukupna površina učionica iznosi oko 16.000 m2, a laboratorijskog prostora oko 10.000 m2. Većina učionica opremljena je video-projektorima i računarima za prikazivanje digitalnih nastavnih sadržaja. Univerzitet raspolaže sa 20 računarskih sala sa 24-časovnim pristupom internetu. Biblioteke raspolažu sa preko 200.000 knjiga, a pretplaćene su na 75 naučnih časopisa.
 
 
 

Log in