Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija 2019/20.

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020 godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Prijavljivanje kandidata za upis na prvi ciklus studija na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci počinje 17. juna 2019. godine, a završava 28. juna 2019. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 01. jula 2019. godine u 14,00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 03. jula 2019 godine do 14,00 časdova. Upis prijavljenih kandidata počinje 08. jula 2019. godine, a završava se 12. jula 2019. godine.

Prijavljivanje na drugi upisni rok počinje 26. avgusta 2019, a završava 06. septembra 2019. godine. Polaganje prijemnog ispita je 09. septembra 2019. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 11. septembra do 14,00 časova.

Konkursni rokovi - drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je od 17. juna 2019. godine od 16. oktobra 2019. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 21. oktobra 2019. godine na internet stranici Fakulteta.

Ljekarsko uvjerenje 

Ljekarska uvjerenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Bulevar Petra Bojovića 1A, Banja Luka, broj telefona: 051/301-324.

U prilogu Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija 2019/20.

Log in