Svjetski dan dobrovoljnog darivanja krvi

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske-SaMSIC, u ime svih studenata Medicinskog fakulteta, na simboličan način je obilježio  14. jun - Svjetski dan dobrovoljnog darivanja krvi. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije nosi slogan "Sigurna krv za sve", te su studenti na izuzetno kreativan način željeli da podignu svijest o značaju redovnog darivanja krvi, puštanjem crvenih balona u 12 časova.  Zajedno sa ostalim studentima Univerziteta u Banjoj Luci 22.maja je održana akcija Dobrovoljnog darivanja krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu RS, kojoj se odazvao veliki broj studenata medicine.

ffffff

Redovno darivanje krvi je od velikog značaja. Da bi se zadovoljile potrebe liječenja pacijenata u RS bi bilo potrebno 30 dobrovoljnih davalaca na svakih 1000 stanovnika. To znači da bi 3% populacije trebalo da daruje krv jednom u toku godine da bismo na raspolaganju imali dovoljne zalihe krvi.

lll

KRV JE LIJEK, A ČOVJEK JE JEDINI IZVOR KRVI KAO LIJEKA!

Log in