Potpisan Sporazum o saradnji na projektu „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“

Prof. dr Ranko Škrbić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ružica Atanacković, izvršna direktorica UG „Zajedno“ potpisali su Sporazum o saradnji na projektu „Smanjenje stigme među studentima medicine prema licima oboljelim od mentalne bolesti“ u prostorijama Medicinskog fakulteta.

 MG 1276

Duševno oboljele osobe su jedna od najmarginalizovanijih grupa lica, prema tome motivacija za ovaj projekat se temenji na prisustvu stigme što je utvrđeno projektom Udruženja, pod nazivom „Edukacija timova porodične medicine, radi smanjenja stigme i diskriminacije prema licima oboljelim od mentalnih poremećaja“ implementiranog 2016. godine. Prisustvo stigme potvrđeno anketnim istraživanjem kod ljekara porodične medicine, što ukazuje na potrebu porodičnih ljekara za većim znanjem o mentalnim bolestima i kvalitetnijim kontaktom sa mentalno oboljelima.

„To je projekat koji je proistekao iz jednog iskustva, odnosno saznanja da je reakcija običnih ljudi upravo defanzivna zbog neznanja. Mislim da je ovo projekat koji će doprinijeti smanjenju stigme, koji će pomoći budućim doktorima da budu profesionalni da kroz rad sa takvim osobama, steknu određenu iskustva i da razbiju strah od nepoznatog“ rekao je dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić.

 MG 1277

„Glavni motiv za potpisivanje ugovora je taj što se studenti medicine na klinici uglavnom susreću sa pacijentima u akutnoj fazi bolesti, što stvara određenu vrstu kočnice, stoga je naša želja da studenti upoznaju osobe oboljele od mentalnih poremećaja u stabinoj, rehabilitovanoj fazi bolesti i socijalnoj uključenosti. Želimo promijeniti senzibilitet u društvu, ostvariti ravnopravnost i socijalnu uključenost“ istakla je Svjetlana Opačić, član i korisnik udruženja.

Ružica Atanacković, izvršna direktorica UG „Zajedno“ potvrdila je da je neophodno mijenjati stavove kod ljudi, posebno mladih ljudi da bi se neke stvari u društvu promijenile.

U ovaj projekat uključeno je i Udruženje studenata „SaMMSIC“ sa kojim UG „Zajedno“ ima višegodišnju, uspješnu saradnju. U projektu će usčestvovati i Medicinski fakultet Tuzla i Foča sa Udruženjima studenata.

Log in