POTPISAN UGOVOR SA MEDICINSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U PRIŠTINI

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Ranko Škrbić i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, prof. dr Suzana Matejić, potpisali su Ugovor o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji u prostorijama Medicinskog fakulteta.

 MG 1293

Tim povodom prof. dr Ranko Škrbić je istakao da Ugovor podrazumijeva međusobnu razmjenu nastavnog kadra, specijalizaciju, rad na zajedničkim projektima, te uključivanje jednog broja studenata prištinskog Medicinskog fakulteta u treći ciklus doktorskih studija u Banjaluci. "Mislim da mreža medicinskih fakulteta iz Srbije i Republike Srpske treba da bude intenzivnija i da zajednički apliciramo za različite međunarodne projekte" rekao je prof. dr Škrbić novinarima.

On je podsjetio da ova dva fakulteta sarađuju od ranije, te da su studenti iz Kosovske Mitrovice imali priliku da gostuju u Banjaluci, posebno u maju kada je održan Kongres studenata medicine.

 MG 1295

Prof. dr Suzana Matejić, koja je ove godine preuzela i predsjedavanje Zajednicom fakulteta medicinskih nauka Srbije, istakla je da želi uspješnu naučnu, zdravstvenu i vaspitnu saradnju dvije visokoškolske ustanove, dodajući da to predstavlja put u budućnost.

Potpisivanjem ovog Sporazuma ugovorne strane se obavezuju na saradnju u izvođenju nastave na doktorskom studiju, specijalizacijama, usmjerenim specijalizacijama kao i kontinuiranoj edukaciji. To obuhvata izvođenje nastave, studijske boravke u Kosovskoj Mitrovici i Banjoj Luci, učešće u nacionalnim i međunarodnim projektima kao i mentorstvo i komentorstvo pri izradi doktorskih disertacija.

Istog dana, nakon potpisivanja Ugovora, dekane ova dva Fakulteta primila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

Log in