Dermatovenerologija - M

Dermatovenerologija - M

Naziv predmeta

DERMATOVENEROLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VII i VIII

5

60(1+1) (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINA. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Bogdan Zrnić, redovni profesor, Šef katedre
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I-IV Nedelja

V-VIII Nedelja

IX-XII Nedelja

XIII-XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Nedelja

XXIV-XXV Nedelja

XXVI-XXVII Nedelja

XXVIII-XXX Nedelja

XXXI- XXXIII Nedelja

XXXIV-XXXV Nedelja

XXXVI-XXXVII Nedelja

XXXVIII- XLV Nedelja

 
ALERGODERMATOZEPARAZITARNE DERMATOZEVIRUSNA OBOLjENjA KOŽE ERITEMATOSKVAMOZNE DERMATOZE BULOZNE DERMATOZE Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok PAPULOZNE DERMATOZE AUTOIMUNA REUMATOLOŠKA OBOLjENjA KOŽE CIRKULATORNA OBOLjENjA TUMORI KOŽE OBOLjENjA DLAKE I NOKTIJU SEKSUALNO PRENOSIVE BOLESTI Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:5 h 40/60=3,33 Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbi 1,33 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 3,33 h 30 = 100 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 3,33 = 13,32 Ukupno opterećenje za predmet: 5 h 30 =150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 36,68 sata   Struktura opterećenja 100 sati (nastava) + 13,32 sata  (pripreme) + 36,68 sati (dopunskog rada)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: Bogdan Zrnić i sr. Dermatovenerologija B.Matić. Dermatovenerološka propedevtika B. Lalević-Vasić, Lj.Medenica ,M.Nikolić. Dermatovenerologija sa dermatovenerološkom propedevtikom B.Zrnić, S.Stojanović. Dermatovenerologija u praksi B.Zrnić, R.Vilendečić. Polno prenosiva oboljenja Naučno-stručna edukacija katedre
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTest Seminarski Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet: Informator za učenje: ambulantamedicom.com
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Bogdan Zrnić
Napomena: Prije izlaska na usmeni dio ispita studenti su obavezni poloziti kolokvijume , seminarske , testove i praktični ispit

Log in