Logo
Odštampajte ovu stranicu

Dentalna medicina

Poštovani,

u prilogu možete preuzeti silabuse za studijski program Dentalna medicina.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.