Logo
Odštampajte ovu stranicu

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Poštovani,

u prilogu možete preuzeti silabuse za studijski program Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.