Logo
Odštampajte ovu stranicu

Engleski jezik - aprilski rok 2018.

Pismeni ispit iz Engleskog jezika na studijskim programima Medicina (1. godina), Farmacija i Stomatologija biće održan 24.4.2018. godine u 16.00 u amfiteatru Stomatologije (kampus).

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.