Engleski jezik-S

Rezultati završnog ispita iz Engleskog jezika

Univerzitet u Banjoj Luci

Medicinski fakultet

SP Stomatologija

Rezultati završnog ispita iz Engleskog jezika održanog 6.2.2019. god.

Minimalan broj bodova je 25.

Engleski jezik 1 (1. godina)

Subošić Sarah           40

Lakić Marijana            35

Gojković Bogdana      13

Engleski jezik 2 (2. godina)

Abdihodžić Denis       21

Upis ocjena je 13.2.2019. u 11.00 na Mašinskom fakultetu, kabinet 13.

Log in