Engleski jezik - ZNj2

Engleski jezik – ZNj

Naziv predmeta

ENGLESKI JEZIK

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

2 P + 0 V (30)

2

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Branka Maksimović, vanredni profesor

Ciljevi izučavanja predmeta:
Ciljevi izučavanja predmeta obuhvataju pristup na engleskom jeziku specifičnim oblastima, sa osvrtom na bolesti, liječenje ili tretiranje bolesnika. Kurs je namjenjen medicinskim profesionalcima i onima koji žele da poboljšaju svoju englesku komunikaciju u radnom okruženju. Medicinska tehnologija posebno je namjenjena medicinskim radnicima koji će kroz čitanje, slušanje, pisanje poboljšati svoj profesionalni engleski jezik.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Savladavanjem pomenute literature student će moći da identifikuje medicinske termine na engleskom, engleske nazive za bolesti i liječenje. Sva usvojena znanja pomoćiće mu da lakše komunicira u stranom bolničkom okruženju, te da se koristi engleskom medicinskom terminologijom. Naglasak je na praktičnim situacijama sa kojima su svaki dan suočeni, samo što se sada pristup određenom problemu ili bolesti vrši na stranom jeziku.


Kompetencije:
4, 5 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Serija predavanja je organizovana u tri nivoa gdje studenti usvajaju preko 400 medicinskih termina i fraza na engleskom jeziku za potrebe zdravstvene njege. Hospital staff and departments. Parts of the body 1,2,3. Patient evalution and list. Body systems with deseases. Medications and maintaining.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Nursing, Express Publishing; Nursing 1,2, Cambridge University Press.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

46

Seminarski rad

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Branka Maksimović, vanredni profesor

Log in