Farmaceutska hemija 2 - F

Upis ocjena iz predmeta: Biohemija slobodnih radikala i Klinička biohemija

Termin upisa ocjena iz predmeta Biohemija slobodnih radikala i Klinička biohemja je ponedjeljak, 13. maj u 10 sati. Obzirom da nije moguća el. prijava (nije redovni termin) studenti treba da donesu profesoru prijavu i indeks u datom terminu.

Prof. dr J. Nikolić

Log in