Farmaceutska mikrobiologija – F

Udio predispitnih aktivnosti u konačnoj ocjeni iz farmaceutske mikrobiologije

УДИО ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У ЗАВРШНОЈ ОЦЈЕНИ

(фармација)

Предиспитне активности чине први и други колоквиј (сваки по 35 бодова), те активности на предавањима и вјежбама (укупно 35 бодова за оба семестра). Коначни збир бодова је 105. Студенти који имају 69 или више бодова су ослобођени практичног испита и сматра се да имају максималан број бодова на практичном испиту (обиљежени су болдованим словима).

Укупна оцјена добије се сабирањем удјела предиспитних активности (3 бода максимално), практичног испита (2 бода максимално) и усменог испита (5 бодова максимално).

Презиме и име

Први колоквиј

Други колоквиј

Предавање+

вјежбе

Укупан збир бодова

Удио у

коначној оцјени

Авдић Ајдина

-

-

12+6

18

0,51

Аничић Маја

25

10

22+6

63

1,80

Бајић Данијела

25

25

18+6

74

2,11

Беук Александра

7

7

17+6

37

1,06

Бијелић Милена

9

8

22+10

49

1,4

Билбија Матеа

6

10

20+6

42

1,2

Бјељац Марија

-

-

20+6

26

0,74

Бјелошевић Јелена

6

0

23+10

39

1,11

Блесић Наташа

-

-

16+6

22

0,63

Брењо Ксенија

-

-

21+10

31

0,89

Врховац Владана

16

16

15+6

53

1,51

Вујаклија Љиљана

-

-

19+6

25

0,71

Вуковић Сашка

21

11

21+6

59

1,69

Дамјановић Александра

17

-

20+6

43

1,23

Дојчиновић Андреа

18

12

23+6

59

1,69

Драгић Ђурђица

27

-

23+6

56

1,6

Ђузелић Мерима

7

-

20+6

33

0,94

Јевђенић Божана

28

-

22+10

60

1,71

Јовичић Анђела

-

-

19+6

25

0,71

Јокић Небојша

14

-

24+6

44

1,26

Јотић Стефан

-

-

15+10

25

0,71

Кајганић Лука

-

-

18+10

28

0,8

Карановић Милица

13

-

22+10

45

1,29

Лукић Ранка

7

-

22+6

35

1

Малинић Зорана

-

-

20+10

30

0,86

Милић Милијана

19

-

22+6

47

1,34

Муминовић Алмина

24

-

24+6

54

1,54

Мурешкић Ирма

31

-

21+10

62

1,77

Мухамедагић Канита

14

-

24+6

44

1,26

Недић Слађан

26

-

22+10

58

1,66

Носовић Драгана

20

9

23+6

58

1,66

Нукић Миљана

23

14

22+10

69

1,97

Перић Маријана

17

-

21+6

44

1,26

Перковић Тамара

-

-

13+6

19

0,54

Прошић Тамара

15

9

13+6

43

1,23

Пушкар Снежана

6

-

18+6

30

0,86

Радаковић Валентина

22

-

23+10

55

1,57

Радмановић Катарина

11

-

20+6

37

1,1

Ракић Сања

14

-

19+6

39

1,11

Рогић Сања

30

-

21+6

57

1,63

Сворцан Марија

17

10

22+10

59

1,69

Стајић Драгана

18

-

20+10

48

1,37

Стојановић Бојана

31

12

22+6

71

2,03

Томић Зорана

16

-

22+10

48

1,37

Торомановић Јасмина

10

8

17+6

41

1,17

Чакаљ Сара

25

-

19+6

50

1,43

Џогазовић Катарина

24

13

21+6

64

1,83

Шакотић Јелена

7

-

20+6

33

0,94

 

Бањалука, 12.јул 2017.                                                                                 мр. сци Татјана Марковић                         

Log in