Farmaceutska mikrobiologija – F

Obavještenje za ispitne rokove iz Imunologije

                                                 KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJU I IMUNOLOGIJU

                                                  Obavještenje za ispitne rokove iz Imunologije

Junski rok: 18.6.2018. u 12 časova , amfiteatar Farmacija. Prijave predati u studentsku službu do 15.6.2018. godine

Julski rok: 10.7.2018.u 12 časova , amfiteatar Farmacija. Prijave predati u studentsku službu do 6.7.2018. godine

Septembarski rok: 4.9.2018. Tačno vrijeme i lokacija biće oglašena naknadno

Oktobarski rok: 27.9.2018. Tačno vrijeme i lokacija biće oglašena naknadno

Banja Luka, 31. maj 2018. godine                                                 doc. dr Maja Travar

Log in