Farmaceutska mikrobiologija – F

Обавјештење-микробиологија-бодови са предиспитних активности за студенте шк. 2017/18.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ УДЈЕЛА ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У САСТАВУ КОНАЧНЕ ОЦЈЕНЕ

(за студенте фармације)

Предиспитне активности чине 1. и 2. колоквиј, те активност на предавањима и вјежбама (укупно 35 бодова за оба семестра). Коначни збир бодова је 105 бодова и чини 30% оцјене (односно 3 бода од укупних 10) . Студенти који освоје 75 или више бодова су ослобођени практичног и сматра се да имају максималан број бодова на практичном (обиљежени су болдованим словима). Укупна оцјена се добије сабирањем удјела предиспитних активности (3 бода максимално), практични испит (2 бода максимално) и усмени испит (5 бодова максимално).

 

ФАРМАЦИЈА

Име и презиме

Укупан збир бодова

Удио у коначној оцјени

БАБИЋ НИКОЛИНА

36

1,03

БАЈИЋ МАРИЈА

31

0,89

БАРИЋ НИКОЛИНА

23

0,66

БЕЋАРЕВИЋ НИКОЛЕТА

17

0,49

БИЛИЋ ТИЈАНА

19

0,54

БОСАНЧИЋ ДАРКО

25

0,71

БУЛОВИЋ СВЈЕТЛАНА

24

0,69

ВАСИЋ БОЈАНА

31

0,89

ГАВРАНОВИЋ САРА

49

1,4

ГАЋЕША СТЕФАНИ

22

0,63

ДОБРАШ ИВАНА

38

1,09

ЂУКИЋ ДРАГАНА

27

0,77

ЂУРИЋ МИРОСЛАВА

31

0,89

ИЛИЋ МИЛИЦА

20

0,57

ЈАНКОВИЋ МАЈА

61

1,74

ЈАЊАНИН ИВАНА

20

0,57

ЈОКИЋ МИЊА

43

1,23

КЕЧА РАДМИЛА

47

1,34

КРКЕЉАШ ТИЈАНА

63

1,8

ЛАЗЕНДИЋ БРАНКА

25

0,71

ЛУКИЋ МАЈА

19

0,54

МАКСИМОВИЋ МАРИЈАНА

26

0,74

МАКСОВИЋ НЕМАЊА

30

0,86

МАРЕЉА ЛУЦИЈА

24

0,69

МАРКАНОВИЋ НИКОЛА

30

0,86

МИЛИНКОВИЋ СТЕФАН

48

1,37

МУХИЋ НАДИНА

25

0,71

НЕДИЋ ГОРИЦА

20

0,57

НИНКОВИЋ МАРИЈА

79

2,26

ОРАШЧАНИН НАДИНА

30

0,86

ПАРИПОВИЋ ТАМАРА

24

0,69

ПЕТКОВИЋ АНА

39

1,11

ПОПОВИЋ НИНА

59

1,69

ПОПОВИЋ ТЕОДОРА

35

1

СИВРИЈА АДНА

51

1,46

СМИЉАНИЋ СОФИЈА

33

0,94

СТЕВАНОВИЋ СТЕЛА

34

0,97

СТЈЕПАНОВИЋ ЗОРАНА

14

0,4

ХАЈДАРПАШИЋ ФЕРХАТ

9

0,26

ХОЏИЋ ЏЕНИТА

23

0,66

ХУСЕИНАГИЋ АЛДИН

21

0,6

ЧОЛИЋ ЉУБИЦА

39

1,11

ШАНДРО МАЈА

23

0,66

ШИЉДЕДИЋ АЛМА

18

0,51

Бања Лука, 22. јуни 2018. године                                 Катедра за микробиологију и имунологију

Log in