Farmakologija i farmakoterapija – F

Farmakologija -rezultati praktičnog dijela ispita održanog 13.9.2017.

Rezultati praktičnog dijela ispita iz farmakologije- 13.9.2017.

Položili su:

 1. Baltić Tatjana
 2. Knežević Božana
 3. Pavlović Mitrović Doris
 4. Mavija Zorana
 5. Vukić Monika
 6. Cvijić Vanja
 7. Keranović Almin
 8. Batinica Jelena
 9. Simić Tanja
 10. Lemez Darija
 11. Todorčević Nemanja
 12. Martinović (Bevanda) Nikolina

Nisu položili:

 1. Lužija Nataša
 2. Buzadžija Aleksandra
 3. Miljanović Petar
 4. Džombić Aleksandra
 5. Zečević Olja
 6. Zelić Ivana
 7. Majkić Dejan
 8. Dobovocki Vesna
 9. Krneta SuzanaČupić Branka
 10. Prpoš Jelena
 11. Milekić Maja
 12. Marić Kristijan
 13. Simić Aleksandra
 14. Kuvač Vesna
 15. Todić Neda

Jedan rad je nepotpisan. Radovi se mogu vidjeti danas nakon izvlačenja imena ispitivača koje u 13 h.

Log in