Farmakologija i farmakoterapija – F

POČETAK NASTAVE

PREDAVANJA IZ FARMAKOLOGIJE SA TOKSIKOLOGIJOM, FARMAKOLOGIJE SA FARMAKOTERAPIJOM I KLINIČKE FARMAKOLOGIJE POČINJU OD 9.10.2017. GODINE PO PREDVIĐENOM RASPOREDU.

VJEŽBE POČINJU OD 16.10.2017. GODINE.

Log in