Farmakologija i farmakoterapija – F

Farmakologija- rezultati I testa 18.1.2018.

Rezultati I testa iz farmakologije- farmacija održanog 18.1.2018.

Studenti koji su osvojili 18 i više bodova su položili test.

  1. Đukanović Đorđe                          23
  2. Amidžić Tanja                              20
  3. Svetlanović Željka                          7
  4. Blagojević Marija                           5
  5. Štrbac Danilo                                6

Log in