Logo
Odštampajte ovu stranicu

Ispit - prof. Škrbić

Studenti: Božić Duška i Knežević Tanja - utorak, 4.4.2018. godine u 9h na Zavodu za kl. farmakologiju - dogovor o terminu usmenog ispita. 

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.