Farmakologija i farmakoterapija – F

Vježbe - farmakologija- farmacija

30.4.2018. godina- odgođene vježbe - (nadoknada u dogovoru sa studentima) 

7.5.2018. godine - I grupa dolazi u 15h, a druga grupa u 15.45h

Od 14.5.2018. godine nastavljamo sa duplim terminima po ranije utvrđenom rasporedu.

 

Log in