Farmakologija i farmakoterapija – F

Potpisi iz farmakologije - farmacija i stomatologija

Indekse za  paraf sa vježbi i potpis profesora iz farmakologije za sve studente farmacije i stomatologije (koji još uvijek iste nisu dobili) je potrebno dostaviti na Zavod u četvrtak 7.6. od 10-11 h (indeksi ce se moći podići isti dan u 12 h). Paraf i potpis mogu dobiti samo oni studenti koji su redovno prisustvovali vježbama ili oni koji su već kolokvirali vježbe sa kojih su izostali. Potpis iz farmakologije je uslov za izlazak na ispit.

Naknadno dostavljanje indeksa (za studente koji nisu u prilici) će biti kasnije oglašeno, ali nije moguće pojedinačno donošenje indexa na potpis.

 

Studenti treba da se organizuju na način da jedan student po smjeru donese indekse na Zavod i da ih preuzme u 12h da ne bi ometali normalan proces rada na KCBL.

 

7.6. u 9.30h mogu doći studenti da kolokviraju vježbe. Sljedeći termin za kolokviranje će biti naknadno oglašen.

Log in