Farmakologija i farmakoterapija – F

USMENI ISPIT

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

USMENI ISPIT – NOVEMBAR

PROF. ŠATARA, 30.11. u 9h

Batinar Ivana

Mihajlović Magdalina

Blagojević Ljilja

Pajić Miroslav

Malić Ivona

Marković Miloš

Radmanović Srđan

DOC. NEŽIĆ, 30.11. u 14h

Srdanović Jelena

Petković Adrijana

Dragojević Bojana

Đurić Dajana

Lukić Nemanja

Korać Igor

Ponjević Dijana

                                                                                                                                                             ANA GOLIĆ JELIĆ

                                                                                                                                                             VIŠI ASISTENT

Log in