Farmakologija i farmakoterapija – F

Vježbe iz farmakologije

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITET U BANJALUCI

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU, TOKSIKOLOGIJU

I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

OBAVJEŠTENJE

Vježbe za studente stomatologije se neće održati u četvrtak, 29.11.2018. godine. 

Vježbe za studente farmacije i zdravstvene njege se održavaju po rasporedu.

                                                                                                                                                             ANA GOLIĆ JELIĆ

                                                                                                                                                             VIŠI ASISTENT

Log in