Farmakologija i farmakoterapija – F

Januarski ispitni rok

*Pismeni dio ispita iz farmakologije će se održati 31.01.2018. godine u U 9 h u amfiteatru MF.

 

*Praktični dio ispita će se održati u ponedeljak 4.2. u 9 h u amfiteatru MF.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 25.01.2019. godine - 12h na linku:

https://goo.gl/forms/UjGRyRVCv2C2hd9A2

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

 

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

 “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita u 12 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Log in