Farmakologija i farmakoterapija – F

USMENI ISPIT - PROF. NEŽIĆ

Studenti koji polažu ispit kod prof. Nežić treba da dođu u terminu ispita u zgradu novog dekanata - kancelarija prodekana za međunarodnu saradnju.

Log in