Logo
Odštampajte ovu stranicu

USMENI ISPIT - PROF. NEŽIĆ

Studenti koji polažu ispit kod prof. Nežić treba da dođu u terminu ispita u zgradu novog dekanata - kancelarija prodekana za međunarodnu saradnju.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.