Farmakologija i farmakoterapija – F

FARMACIJA, STOMATOLOGIJA I FIZIOTERAPIJA - kolokviranje i ovjeravanje semestra

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

O B A V J E Š T E NJ E

FARMACIJA, STOMATOLOGIJA I FIZIOTERAPIJA

Kolokviranje vježbi, utorak, 11.06. u 9.30h

 

FARMACIJA

Paraf i potpisi

Srijeda, 12.06. u 9.30h

STOMATOLOGIJA

Paraf i potpisi

Srijeda, 12.06. u 10h

FIZIOTERAPIJA

Paraf i potpisi

Srijeda, 12.06. u 10.30h

                                                                                                Mr pharm. Ana Golić Jelić

                                                                                          Viši asistent

Log in