Farmakologija i farmakoterapija – F

Usmeni ispit - farmakologija

PROF. ŠATARA

8.7. U 9H

Banović Vladimir

Blaženović Sanja

Vučen Natalija

Kljujić Stefan

Kovačević Dragana

9.7. U 9H

Mijatović Goran

Džinić Lejla

Arežina Jelena

Tešanović Stefan

Lužija Nataša

Karij Josipa

10.7. U 11H

Janjić Radovan

Križanac Elena

Radić Ljiljana

Bates Marko

Adamović Dragana

Ivanović Vladan

Mitrović Jovana

 

PROF. NEŽIĆ

9.7. U 8H

Kresojević Dajana

Milić Aleksandra

Botić Tijana

Blagojević Dragana

Đerman Mileva

Žmirić Marija

Ivić Marija

Pantić Borjana

Radmanović Vanja

Stojanović Snježana

Ćehajić Amir

Džepina Ana

Škaro Ružica

Zeljković Marko

Log in