Ginekologija i akušerstvo - M

Ginekologija i akušerstvo - M

Naziv predmeta

GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fondčasova

obavezni

IX i X

14

165 (2+3) (2+4)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovqenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Rade Vilendečić, vanredni profesor, šef katedre, Nebojša Jovanić, vanredni profesor, Nenad Babić, vanredni profesor, Vesna Ećim-Zlojutro, docent, Sanja Sibinčić, docent, Nenad Lučić, docent, Zoran Borić, viši asistent, Predrag Rosić, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II

III Nedelja

IV

V Nedelja

VI

VII Nedelja

VIII

IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII- XLB

GINEKOLOGIJAŽENSKI POLNI ORGANIFIZIOLOGIJA POLNIH ORGANA ŽENE POLNO SAZRIJEVANjE I ŽIVOTNA RAZDOBLjA ŽENE POREMEĆAJI FUNKCIJE JAJNIKA AMENOREJA, PREMENSTRUALNI SINDROM, DISMENOREJA DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI U GINEKOLOGIJI POLOŽAJ UNUTRAŠNjIH POLNIH ORGANA ŽENE POBAČAJ EKTOPIČNA TRUDNOĆA ENDOMETRIOZA INFEKCIJE I UPALE DONjEG GENITALNOG TRAKTA INFEKCIJE I UPALE GORNjEG GENITALNOG TRAKTA AKUTNI ABDOMEN U GINEKOLOGIJI BRAČNA NEPLODNOST PLANIRANjE PORODICE I KONTRACEPCIJA GENETIKA U GINEKOLOGIJI TUMORI POLNIH ORGANA ŽENE OBOLjENjA DOJKE Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok AKUŠERSTVO OPLODNjA, PLACENTA, PUPČANIK, PLODOVA VODA, TRUDNOĆA NORMALAN POROĐAJ I ZBRINjAVANjE NOVOROĐENČETA NORMALAN PUERPERIJUM I LAKTACIJA OSNOVE VITALNE STATISTIKE U AKUŠERSTVU I ZDRAVSTVENA, SOCIJALNA I PRAVNA ZAŠTITA MATERINSTVA SAVJETOVALIŠTE ZA TRUDNICE I PSIHOPROFILAKTIČKA PRIPREMA TRUDNICE ZA POROĐAJ, BOLESTI IZAZVANE TRUDNOĆOM HEMATOLOŠKA I KARDIOVASKULARNA OBOLjENjA U TRUDNOĆI INFEKTIVNA OBOLjENjA I PRIMJENA VAKCINA U TRUDNOĆI OBOLjENjA BUBREGA I MOKRAĆNOG SISTEMA U TRUDNOĆI BOLESTI ENDOKRINOG SISTEMA MAJKE I TRUDNOĆA Rh I ABO IZOIMUNIZACIJA, KOAGULOPATIJE U AKUŠERSTVU KOŽNA, HIRURŠKA I NEUROPSIHIJATRIJSKA OBOLjENjA U TRUDNOĆI KRVAVLjENjE U RANOJ I KASNOJ TRUDNOĆI NEPRAVILNOSTI POROĐAJA UZROKOVANOG POROĐAJNIM PUTEM, POROĐAJNIM SNAGAMA I POROĐAJNIM OBJEKTOM PREVREMENI I POSTTERMINSKI POROĐAJ ZASTOJ RASTA I UBRZANI RAST PLODA,SMRT PLODA U TRUDNOĆI I POROĐAJU PATOLOŠKI PUERPERIJUM AKUŠERSKA ANESTEZIJA I ANALGEZIJA I AKUŠERSKE OPERACIJE AKUŠERSTVO U VANREDNIM I RATNIM USLOVIMA I SUDSKOMEDICINSKI PROBLEMI U AKUŠERSTVU Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:14 h 40/60 = 9 sati Struktura opterećenja: 2 sata predavanja i seminara 3,5 sata vježbi i seminara 3,5 sata samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 9 h 30 = 270 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):4 h 9 = 36 sata Ukupno opterećenje za predmet: 14 h 30 = 420 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 114 sata Struktura opterećenja 270 sati (nastava) + 36 sati (priprema) + 114 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTestPraktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf. Dr Rade Vilendeč
Napomena:

Log in