Higijena i zdravstveno vaspitanje - ZNj

Higijena i preventivna medicina-Prakticni dio pitanja

 pitanja za prakticni dio ispita iz predmeta

Higijena i preventivna medicina za studente sanitarnog inzenjerstva

 1. Uzorkovanje vode za laboratorijsku analizu (definicija uzorka, mjesta uzorkovanja, broj uzoraka, ES)
 2. Uzorkovanje vode za fizičko-hemijsku i radiološku analizu
 3. Uzorkovanje vode za mikrobiološki i virusološki pregled
 4. Osnovni pregled vode za piće (fizički, hemijski i mikrobiološki pokazatelji)
 5. Metode dezinfekcije vode
 6. Zadatak iz dezinfekcije vode
 7. Određivanje rezidualnog hlora
 8. Indikacije za pranje ruku
 9. Tehnike pranja ruku
 10. dezinfekcija i deratizacija
 11. Metode sterilizacije
 12. Opiši metodologiju trijaže otpada nastalog u zdravstvenoj ustanovi
 13. Navedi vrste medicinskog optada u zdravstvenoj ustanovi
 14. Navedi postupak prikupljanja i odlaganja medicinskog otpada u zdravstvenoj ustanovi

 

Log in