Humana genetika - M

Humana genetika: Ispitni rokovi 2018/19 medicina

ISPITNI ROKOVI 2018/19.

JANUARSKO-FEBRUARSKI I

- 4.2.2019. - Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- medicina – 09.00-10.00

                        - stomatologija, farmacija, zdrav.nauke – 10.00-11.00

- 5.2.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 7.2.2019. - Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks i prijavu popunjenu i ovjerenu!)

JANUARSKO-FEBRUARSKI II

- 18.2.2019. - Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- medicina – 09.00-10.00

                        - stomatologija, farmacija, zdrav.nauke – 10.00-11.00

- 19.2.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 21.2.2019. - Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks i prijavu popunjenu i ovjerenu!)

APRILSKI

- 15.4.2019. / 09.00-11.00 - Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- 16.4.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 18.4.2019. – Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks!)

JUNSKO-JULSKI - I

- 24.6.2019. / 09.00-11.00 Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- 25.6.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 26.6.2019. – Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks!)

JUNSKO-JULSKI - II

- 8.7.2019. / 09.00-11.00 Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- 9.7.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 10.7.2019. – Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks!)

SEPTEMBARSKI - I

- 2.9.2019. / 09.00-10.00 - Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- 3.9.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 4.9.2019. – Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks!)

SEPTEMBARSKI - II

- 16.9.2019. / 09.00-10.00 - Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- 17.9.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 18.9.2019. – Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks!)

OKTOBARSKI

- 1.10.2019. / 09.00-10.00 - Prijavljivanje studenata za ispit (KOD ASISTENTA - predati indeks!)

- 2.10.2019. - Praktični ispit (Raspored će biti naknadno objavljen, po prijavi studenata!)

- 3.10.2019. – Usmeni ispit (studenti moraju imati indeks!)

Banja Luka, 26. decembar 2018.                      

 

 Šef katedre:

Dr Stojko Vidović,

redovni profesor

Log in