Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Infektologija-početak nastave

Obavještenje:

Prvo predavanje iz Infektoologije održat će se 18.10.209. (petak) lokacija: AMFITETAR UKC-GINEKOLOGIJA od 8h do 9h i 30 min.

Predavat će se dvije nastavne jedinice:

Uvod u infektivne bolesti i imunoprofilaksa   800 do 845

Opšti infektivni sindrom, osnovi dijagnostike i terapije infektivnih bolesti, njega infektivnog bolesnika   845 do 930

Prof. dr sc A.Verhaz

Log in